FANDOM


Wyżyna, Królestwo Wyżyny - drugie co do wielkości państwo na zachodnim krańcu Półwyspu Caevskiego. Część składowa Trójpaństwa.

Etymologia nazwy Edytuj

Królestwo zawdzięcza swoją nazwę swym rozległym, przeoranymi mnogością pasm górskich terenom. Wśród wzniesień skryta jest niejedna wyżyńska twierdza, której załoga patroluje przełęcze i zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom kraju.

Charakterystyka Edytuj

Wyżyńczycy to lud prosty, zajmujący się głównie hodowlą i wypasem bydła na górskich stokach. Ziemia w tym zakątku Caevu nie jest zbyt żyzna, w związku z czym państwo musi nawiązywać sprowadzać żywność zza granicy, głównie z Niziny. W zamian, górnicy ryjący głęboko w ziemi oferują im mocną stal i złoto, którego rudy zalegają pod powierzchnią. Kraj w wielu miejscach jest zupełnie niezaludniony, przypomina dziewiczą krainę, która tylko gdzieniegdzie poznała działalność człowieka.

Historia Edytuj

XIV wiek Edytuj

Przełom XIII i XIV wieku był dla Wyżyny wyrokiem, ponieważ w odległym Markezeldalem zadecydowano o inwazji na ten kraj. Wojna między Trójpaństwem a Imperia Continentali, nazwana potem I napadem Imperium na Caev zlała posoką Wyżynę, której część wraz stolicą inkorporowano do cesarstwa. Reszta kraju została połączona unią personalną z Havenem Zachodnim, co wniosło Lady Amasis na wyżyński tron. Nowa królowa musiała jednak oddać skrawek południowego pogranicza z Elflandem i Niziną, aby powołać marionetkowe państwo Delhaven Continentalis, które to miało być ambasadą Imperium na Półwyspie. W 1328 roku, to znaczy, podczas II napadu Imperium na Caev padła cała Wyżyna wraz z zachodnią częścią Havenu, a Lady Amasis została uprowadzona do cesarskiej niewoli. W późniejszych latach organizowano wiele sabotażów na obszarze upadłego państwa, lecz znaczna większość nie odniosła pożądanych skutków. Powołano Radę Regencyjną Wyżyny, która reprezentowała kraj na arenie międzynarodowej.