FANDOM


Caev, Półwysep Caevski - ogromne połacie lądu, jeden z najdalej wysuniętych na wschód przyczółków Lądu. Teren bardzo zróżnicowany kulturowo, na tych ziemiach powstało i wyzionęło ducha wiele cywilizacji i kultur.

Geografia Edytuj

Za granicę półwyspu od kontynentu uznaje się granicę Wyżyny i Elflandu z Imperia Continentalis sprzed pierwszego napadu Imperium na Caev. Półwysep jest bardzo zróżnicowany geograficznie, o ile jego wschód jest z reguły jednolity i nizinny, o tyle na zachodzie pełno jest pasm górskich, które tamtejsi mieszkańcy uznają często za granice swych państw. Centralną część lądu zajmuje Trójpaństwo, czyli federacja Wyżyny, Niziny i Elflandu, później silnie uzależniona od mocarstwa z kontynentu. Wschodni kraniec Caevu zapełniony jest mniejszymi, często rozdrobnionymi wewnętrznie państwami. Caev jest krainą pełną kontrastów - to tu występują najwyższe góry, najrozleglejsze niziny, najgłębsze depresje oraz stykają się dziesiątki, jeśli nie setki różnorakich kultur.

Wody Edytuj

Do najdłuższych rzek Półwyspu należą (w nawiasie podane kraje, przez które przepływają):

 • Vell (Velland)
 • Kold (Harkland)
 • Tanga (Tangland)
 • Burndur (Harkland)
 • Eah (Retha, Elvendas)
 • Eneida (Akae)
 • Vergel (Vichadlim)
 • Sam (Akae)

Miasta Edytuj

Do największych miast ludzkich na Caevie należą (w nawiasie podane kraje, w których dana osada zostałą wybudowana):

 • Delhaven (Trójpaństwo, styk graniczny Niziny, Wyżyny i Elflandu, później Delhaven Continentalis)
 • Tratstakk (Harkland)
 • Belefas (Belifan)
 • Annos (Velland)
 • Rahenstag (Akae)

Do największych miast elfich na Caevie zaliczamy:

 • Delhaven (Trójpaństwo, styk graniczny Niziny, Wyżyny i Elflandu, później Delhaven Continentalis)
 • Axl (Farland)
 • stolica Elvendasu

Podział polityczny Caevu Edytuj

W ciągu wieków ilość państw na Półwyspie ulegała rażącym zmianom. W okolicach 1335 roku liczba państw wynosiła 19.

 • Imperia Continentalis - Markezeldalem
 • Elfland - stolica Elflandu
 • Wyżyna - stolica Wyżyny
 • Nizina - stolica Niziny
 • Akae - Rahenstag
 • Harkland - Tratstakk
 • Haven - Darthang
 • Tangland - Antag
 • Belifan - Belefas1
 • Velland - Annos
 • Satea - Stoltavn
 • Elvendas - stolica Elvendasu2
 • Kaver - Kaver
 • Rethland - Reth
 • Vichadlim - Vichadlim
 • Viherland - Tax
 • Farland - Axl
 • Akir - Tavelhamm
 • Jagdir - Skaggjar

1 - z Aisdell i Barduirem

2 - z Eahlandem, Aislandem i Sevirem

Historia Edytuj

Z powodu niezwykłej obfitości Półwyspu w bogactwa, jego tereny stały się celem wypraw łupieżczych z głębin Kontynentu. XIV wiek przyniósł ze sobą gigantyczne zagrożenie, bowiem to wtedy Imperia Continentalis dokonało kilku poważnych napadów na Caev inkorporując większą część lądu. Niektórzy z władców caevskich państw rozpoznali zagrożenie od razu i podjęli się prób utworzenia wielostronnego sojuszu obronnego przeciw Imperium, jednak większość z tych prób spaliła na manowcach. Jednymi z największych przedsięwzięć okazało się stworzenie Związku Północnego pod przewodnictwem Harklandu i Związku Południowego z terenów dołączonych do nowo powstałego Vichadlim.