FANDOM


Barabatus Naso - ambasador cesarski na Jagdirze.

Według niepotwierdzonych informacji, ambasador jest jednym z dalszych kuzynów samego Cesarza.

Wysłany na Archipelag w celu wywołania wojny domowej, tak, by umożliwić łatwe przejęcie Satei i włączenie jej do imperium. Nagrodą za wykonane zadanie miała być Chloe Skanska, najpiękniejsza kobieta na Jagdirze. To dzięki jego namowom do jagdirskich portów wpłynęła część cesarskiej floty. Przekupstwem, szantażem i niesamowitą charyzmą przekonywał zwolenników Skanski do stanięcia po stronie Cesarstwa. Grał na dwa fronty, sprzedając informacje to Wieprzowi, to Vaidimirowi.

Przydomek "Naso" wziął się od wielokrotnie złamanego nosa, który psuje jego niemalże idealny wizerunek.