FANDOM


Andigrivst Einhaust - jeden z najwyższych kapitanów Jagdirskautów, główny admirał jagdirskiej floty.

Autor monumentalnego zwycięstwa jagdirskiej floty nad armadą sateńską w Zatoce Wraków. Barbatus Naso szantażując go wywierał wpływ na decyzje Vaidimira Skanski. Doradził jarlowi wydanie niewolników z Imperium zbiegłych na Jagdir w ręce ambasadora. Zgodnie z instrukcją Naso, wyraził aprobatę na postój cesarskiej floty w portach Jagdiru. Bojąc się o życie żony i nienarodzonego dziecka, skrupulatnie wykonuje polecenia Barbatusa, jednak żywi do niego pogardę. Jego zachowanie było obiektem podejrzeń o zdradę i kolaborację ze strony von Liesselhofa.